Tystnadspärlorna

(alla de avlånga pärlorna). För ordlöst fokus. Är menad att ge en stunds tystnad i den stressiga vardagen.

Sex avlånga pärlor manar till tystnad med möjlighet att stänga av det som stör. Tystnad kan ibland vara påfrestande. I tystnaden kommer tankarna. Funderingar. Längtan efter att tystnaden ska brytas av något.

Men tystnaden kan också vara väldigt skön. Den goda tystnaden. En rastplats, där själen kan komma till ro. Stillhetens djup. Tystnaden kan få vara en plats där vi kan lyssna efter Gud.

Vi får älska tystnaden för stillhetens skull. Äkta stillhet är kärleksfull uppmärksamhet. Ibland säger vi:
”jag saknar ord”, då något är så stort att orden inte längre räcker till, när bara tystnaden återstår. Och när vi närmar oss Gud är vi på en plats där orden inte behövs.

Jesus säger:
Följ med mig bort till en öde trakt, så vi får vara ensamma och ni kan vila er lite.

 Tystnaden kan bjuda oss på den livsnödvändiga vilan. Då vi varken behöver tänka, känna, tala eller oroa oss.

Bli stilla låt tystnaden föra dig nära, närvaron finns där en kraft som vill bära
Du är en bön, jag är din bön.  
Psalm 762

Bön

Jag andas ut oro, jag andas in frid.
Jag andas ut buller, jag andas in stillhet.
Jag andas ut mörker, jag andas in ljus.

Gudspärlan

Den hemlighetsfulla närvaron. Symboliserar Gud och är armbandets början och slut.

Tystnadspärlorna

(alla de avlånga pärlorna). För ordlöst fokus. Är menad att ge en stunds tystnad i den stressiga vardagen.

Jagpärlan

Påminner om att se sig själv som värdig och ansvarfull. Är menad att flytta medvetenheten om sig själv in i ett sammanhang där Gud finns.

Doppärlan

Är menad att föra tankarna till pånyttfödelse och överlåtelse.

Ökenpärlan

För andlig prövning och strävan efter att leva ett äkta och sant liv.

Bekymmerslöshetspärlan

Om evighetsnuet. Är menad att påminna om det eviga nuet, frihet och ett lätt sinne.

Kärlekspärlorna

Berör försoning. Är menade att symbolisera två sorters kärlek. Kärleken man får och kärleken man ger.

Hemlighetspärlorna

För personliga böner, dina innersta drömmar. Är menade att fyllas med personlig betydelse, hemligheter mellan dig och Gud.

Nattens pärla

Är menad att påminna om döden och livets kriser.

Uppståndelsepärlan

Hoppet och livets förnyelse. Är menad att peka på livets förnyande. Uppståndelsepärlan är även hoppets pärla.

Vandring med Frälsarkransen

Frälsarkransen är ett vackert armband – och ett radband med en pärla för varje tillfälle. Vill du veta mer om livets pärlor och vad de kan betyda för dig och ditt liv? Nu kan du i lugn och ro bekanta dig med pärlorna vid olika stationer i Kungsbacka kyrka. Varje pärla har också sin egen sida med beskrivning, inspelade reflektioner och musik av församlingens körer. Välkommen att göra en vandring med Frälsarkransen – i Kungsbacka kyrka eller direkt här på hemsidan.