Skogskyrkogården

Skogskyrkogården anlades på 1930-talet och är vackert belägen i utkanten av Kungsbackaskogen.

Skogskapellet, där de allra flesta begravningsceremonier äger rum, uppfördes på 1960-talet och är beläget på Skogskyrkogården. På Skogskyrkogården finns, förutom kist- och urngravar, även minneslund och askgravlund.

Minneslund och sten från minneslund
Minneslund och sten från minneslund