Skogskapellet

Kungsbacka skogskapell

Skogskapellet, där de allra flesta begravningsceremonier äger rum, uppfördes på 1960-talet och är beläget på Skogskyrkogården.

Fakta

Adress: Skogskapellet, Onsalavägen 10, Kungsbacka
Max antal gäster: ca 100

Kungsbacka Skogskapell

Skogskyrkogården

Skogskyrkogården anlades på 1930-talet och är vackert belägen i utkanten av Kungsbackaskogen.

Kyrkogårdar

Platser för stillhet och minnen. I Kungsbacka Hanhals församling finns fyra kyrkogårdar, för vilkas skötsel och drift kyrkogårdsförvaltningen ansvarar. Vi utför plantering och skötsel på uppdrag av gravrättsinnehavare och kan ofta hjälpa till med olika praktiska saker på kyrkogårdarna.