Sensus

Många av våra arrangemang gör vi i samarbete med Sensus, Svenska kyrkans studieförbund.

Om Sensus - kyrka och folkbildning

Vi bejakar människans livslånga lust till ut­ veckling och lärande. Det finns många olika typer av verksamhet och uppdrag där folkbild­ningen kan göra skillnad, till exempel bibelstudie­grupper, konfirmandarbete, musik, diakoni, bland förtroendevalda och inom processledning och idealitet. Folkbildning är både en metod, ett mål och ett förhållningssätt.

Sensus finns över hela landet.

www.sensus.se