Över 18 år.

Välj detta alternativ om du är myndig.

Anmälan till Körlägerhelg 15-17 mars 2019. Anmälan ska vara inne senast 28 februari.

Jag sover över på gården:

Jag godkänner min medverkan på bild i församlingarnas (Kungsbacka-Hanhals församling, Onsala församling, Särö pastorat) kommunikation. I tryckt media, hemsida och sociala medier.

Jag godkänner att mina uppgifter skrivs in i Sensus register där vi sparar data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Mer info på: https://www.sensus.se/om-sensus/vi-skyddar-dina-personuppgifter/