Meny

Om begravning

Information om begravningsavgiften samt önskemål om begravning.

Begravningsceremonin är en akt av kärlek och respekt för den som är död. Den är också något att hämta kraft ur för den dödas anhöriga. 

Begravningsavgiften

Alla som betalar skatt i Sverige betalar också en årlig begravningsavgift. Utan kostnad för dödsboet har alla rätt till:
• Gravplats för kista, urna eller aska under en tid av 25 år
• Gravsättning av kista, urna eller aska
• Lokal för förvaring och visning av stoft
• Lokal för begravningsceremoni, med eller utan religiösa symboler
• Kremation
• Transport av kista inom kyrkogårdsförvaltningens ansvarsområde

Begravningsavgiften täcker även skötsel och underhåll av kyrkogårdarnas allmänna ytor, byggnader, nyanläggningar samt vård av kulturhistoriska gravplatser.
Mer information om begravningsavgiften finns att ladda ner här

Önskemål om begravning

Det kan vara bra att tala om för anhöriga hur man vill ha sin begravning för att underlätta i sorgen och undvika oenigheter mellan anhöriga. Detta kan man bland annat göra i häftet ”Mina önskemål -Till den som ordnar med min begravning”. Häftet finns att hämta på församlingskansliet Skansen, Storgatan 1A, Kungsbacka eller på kyrkogårdsexpeditionen som finns vid Skogskyrkogården. Häftet finns också att ladda ner här

Bårtäcke

Församlingens bårtäcke är skapat av Ulla Onvall och Märta Rinde-Ramsbäck.
Detta kan lånas kostnadsfritt vid begravningar i våra kyrkor eller kapell.
Vårt bårtäcke är vävt i ull-, lin- och bomullsgarn och skiftar i olika ljusblå nyanser.

Bårtäcke
Bårtäcke

För bokning av begravning och våra lokaler

 

kontakta församlingsexpeditionen

Telefon: 0300-56 98 00
Expeditionstider: måndag-torsdag 10:00-11:30 och 13:00-15:00
Epost: kungsbacka-hanhals.forsamling@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Församlingshemmet Skansen, Storgatan 1A, Kungsbacka
Postadress: Box 10218, 43423 Kungsbacka