Om begravning

Information om begravningsavgiften samt önskemål om begravning.

Begravningsceremonin är en akt av kärlek och respekt för den som är död. Den är också något att hämta kraft ur för den dödas anhöriga. 

Begravningsavgiften

Alla som betalar skatt i Sverige betalar också en årlig begravningsavgift. Utan kostnad för dödsboet har alla rätt till:
• Gravplats för kista, urna eller aska under en tid av 25 år
• Gravsättning av kista, urna eller aska
• Lokal för förvaring och visning av stoft
• Lokal för begravningsceremoni, med eller utan religiösa symboler
• Kremation
• Transport av kista inom kyrkogårdsförvaltningens ansvarsområde

Begravningsavgiften täcker även skötsel och underhåll av kyrkogårdarnas allmänna ytor, byggnader, nyanläggningar samt vård av kulturhistoriska gravplatser.
Mer information om begravningsavgiften finns att ladda ner här

Önskemål om begravning

Det kan vara bra att tala om för anhöriga hur man vill ha sin begravning för att underlätta i sorgen och undvika oenigheter mellan anhöriga. Detta kan man bland annat göra i häftet ”Mina önskemål -Till den som ordnar med min begravning”. Häftet finns att hämta på församlingskansliet Skansen, Storgatan 2, Kungsbacka eller på Kyrkogårdsexpeditionen som finns vid Skogskyrkogården. Häftet finns också att ladda ner här

Bårtäcke

Församlingens bårtäcke är skapat av Ulla Onvall och Märta Rinde-Ramsbäck.
Detta kan lånas kostnadsfritt vid begravningar i våra kyrkor eller kapell.
Vårt bårtäcke är vävt i ull-, lin- och bomullsgarn och skiftar i olika ljusblå nyanser.

Bårtäcke
Bårtäcke

För bokning av begravning och våra lokaler

 

Kontakta församlingsexpeditionen

Välkommen att kontakta oss om du vill boka dop, bröllop eller begravning, hyra lokaler eller om du har andra frågor som rör församlingen. (Frågor om kyrkogårdar och gravar hänvisas till Kyrkogårdsförvaltningen)
Telefon församlingsexpedition: 0300-56 98 00
Expeditionstider: måndag-torsdag 10:00-11:30 och 13:00-15:00
Epost: kungsbacka-hanhals.forsamling@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Församlingshemmet Skansen, Storgatan 2, Kungsbacka
Postadress: Box 10218, 43423 Kungsbacka

Levande ljus i kyrkan

Begravning

Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?