Ökenpärlan

För andlig prövning och strävan efter att leva ett äkta och sant liv.

Ibland säger vi livet är bara öken.
Dött, tråkigt, kanske till och med uttorkat.
Det händer ingenting, vi känner ingenting. 

Den sandbruna pärlan symboliserar de stunder då livet ter sig som en öken. När omvärlden tycks karg, ödslig och fruktlös. Ingen kan helt undvika livets öken…  Men vi lita på att vi inte är lämnade ensamma. Gud har lovat att aldrig överge oss.
Gud är med oss Alla dagar till tidens slut… 

Ökenpärlan kommer efter doppärlan.
Att vara döpt innebär inte att vi är befriade från ökenvandringar i livet. En del säger efter att de gått igenom en ökenvandring i livet att det är svårt att tänka bort den. Att de inte skulle velat vara utan den. Ökenpärlan är prövningens och frestelsernas pärla, men också mognadens. Ökenvandringen kan ge oss fördjupade perspektiv, hjälpa oss att skilja mellan viktigt och oviktigt.

Bön

Vägen har fört mig ut i öknen.
Det är svårt nu. Livet är svårt.
Hjälp mig när jag inte ser några möjligheter eller någon väg vidare.

Gud hjälp mig att se
vad som är viktigt för mig och för allt levande.
Var mig nära.

Gudspärlan

Den hemlighetsfulla närvaron. Symboliserar Gud och är armbandets början och slut.

Tystnadspärlorna

(alla de avlånga pärlorna). För ordlöst fokus. Är menad att ge en stunds tystnad i den stressiga vardagen.

Jagpärlan

Påminner om att se sig själv som värdig och ansvarfull. Är menad att flytta medvetenheten om sig själv in i ett sammanhang där Gud finns.

Doppärlan

Är menad att föra tankarna till pånyttfödelse och överlåtelse.

Ökenpärlan

För andlig prövning och strävan efter att leva ett äkta och sant liv.

Bekymmerslöshetspärlan

Om evighetsnuet. Är menad att påminna om det eviga nuet, frihet och ett lätt sinne.

Kärlekspärlorna

Berör försoning. Är menade att symbolisera två sorters kärlek. Kärleken man får och kärleken man ger.

Hemlighetspärlorna

För personliga böner, dina innersta drömmar. Är menade att fyllas med personlig betydelse, hemligheter mellan dig och Gud.

Nattens pärla

Är menad att påminna om döden och livets kriser.

Uppståndelsepärlan

Hoppet och livets förnyelse. Är menad att peka på livets förnyande. Uppståndelsepärlan är även hoppets pärla.

Vandring med Frälsarkransen

Frälsarkransen är ett vackert armband – och ett radband med en pärla för varje tillfälle. Vill du veta mer om livets pärlor och vad de kan betyda för dig och ditt liv? Nu kan du i lugn och ro bekanta dig med pärlorna vid olika stationer i Kungsbacka kyrka. Varje pärla har också sin egen sida med beskrivning, inspelade reflektioner och musik av församlingens körer. Välkommen att göra en vandring med Frälsarkransen – i Kungsbacka kyrka eller direkt här på hemsidan.