Nattens pärla

Är menad att påminna om döden och livets kriser.

Den svarta pärlan står för livets mörka stunder.
Varje människa drabbas ibland av natten. I den första varianten av Frälsarkransen var inte Nattens pärla med. Det visade sig snart att den behövdes. Vi vill ofta tänka bort det som är svårt i tillvaron. Men Gud inte tänker bort det. Gud är med också i det som är svårt. Nattens pärla står för det svarta i livet det som tömmer livet på kraft och mod.

Men när allt känns botten så får vi tro på en Gud som är beredd på att gå hela vägen till botten med oss. Tänk att Gud finns även i den svartaste natt. Det finns ett ljus i mörkret även om vi inte alltid ser det. Under natten kan ljuset lysa starkare. Tänk att Gud är med även i svartaste natt.  Ingen är övergiven. 

En natt drömde jag att jag vandrade längs en strand med Gud. Många scener från mitt liv blixtrade förbi på himlen, och i varje scen såg jag fotspår i sanden. Ibland fanns där två par, ibland bara ett. Detta plågade mig eftersom jag vid de svåra stunderna i livet, när jag sörjde eller var bedrövad, bara kunde se ett par fotspår. Då jag sade till Gud: "Herre, du lovade mig att om jag följde dig så skulle du alltid gå vid min sida. Men jag har sett att det bara finns ett par fotspår i sanden vid mina svåraste stunder. Varför övergav du mig när jag behövde dig som mest?" Gud svarade: "De gånger då du bara ser ett par fotspår, mitt barn - då bar jag dig."

Jag ska aldrig svika dig, jag ska aldrig överge dig.
Hebréerbrevet 13:5

Bön

Gud överge mig aldrig. Håll mig alltid nära dig.

Gudspärlan

Den hemlighetsfulla närvaron. Symboliserar Gud och är armbandets början och slut.

Tystnadspärlorna

(alla de avlånga pärlorna). För ordlöst fokus. Är menad att ge en stunds tystnad i den stressiga vardagen.

Jagpärlan

Påminner om att se sig själv som värdig och ansvarfull. Är menad att flytta medvetenheten om sig själv in i ett sammanhang där Gud finns.

Doppärlan

Är menad att föra tankarna till pånyttfödelse och överlåtelse.

Ökenpärlan

För andlig prövning och strävan efter att leva ett äkta och sant liv.

Bekymmerslöshetspärlan

Om evighetsnuet. Är menad att påminna om det eviga nuet, frihet och ett lätt sinne.

Kärlekspärlorna

Berör försoning. Är menade att symbolisera två sorters kärlek. Kärleken man får och kärleken man ger.

Hemlighetspärlorna

För personliga böner, dina innersta drömmar. Är menade att fyllas med personlig betydelse, hemligheter mellan dig och Gud.

Nattens pärla

Är menad att påminna om döden och livets kriser.

Uppståndelsepärlan

Hoppet och livets förnyelse. Är menad att peka på livets förnyande. Uppståndelsepärlan är även hoppets pärla.

Vandring med Frälsarkransen

Frälsarkransen är ett vackert armband – och ett radband med en pärla för varje tillfälle. Vill du veta mer om livets pärlor och vad de kan betyda för dig och ditt liv? Nu kan du i lugn och ro bekanta dig med pärlorna vid olika stationer i Kungsbacka kyrka. Varje pärla har också sin egen sida med beskrivning, inspelade reflektioner och musik av församlingens körer. Välkommen att göra en vandring med Frälsarkransen – i Kungsbacka kyrka eller direkt här på hemsidan.