Vindkraftverk, åkrar och himmel
Foto: Mona Davidsson /Ikon

Nationellt i Svenska kyrkan