En humla sitter på några ljusrosa blommor vid en röd husvägg.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Miljöarbete på kyrkogårdarna

I Kungsbacka Hanhals församling strävar vi efter att ta hand om våra kyrkogårdar så klimatvänligt som möjligt. Vi arbetar också aktivt med att bidra till den biologiska mångfalden.

Detta gör vi

Här listas flera av de saker vi gör:

 • Inga bekämpningsmedel används mot ogräs. Det mesta ogräset rensas för hand eller bekämpas med hetvatten. Endast naturlig gödsel som höns- och kogödsel används. Kolsänkan biokol används också som jordförbättringsmedel.
 • I våra allmänna rabatter används endast perenna (fleråriga) växter. Perenna växter erbjuds också som ett gravskötselalternativ.
 • Helt komposterbara granristäckare används som vinterdekorationer på skötselgravarna.
 • Växter väljs ofta med hänsyn till vad som tilltalar fjärilar och insekter. 
 • Runt ruinen på Hanhals Nedre kyrkogård samt mellan gravar har vi låtit gräsmattorna bli stora blommande ängar. Även på Gamla kyrkogården, Skogskyrkogården, Hanhals Övre kyrkogård och vid kyrkan på torget har vi börjat skapa ängsytor (det tar flera år att få en fin, etablerad äng).
 • Nya träd planteras för att föryngra och öka artrikedomen i vårt bestånd. Vissa träd med, för insekterna tilltalande, blomning har nyligen planterats.
 • På flera ställen har vi skapat faunadepåer, som hem till olika djurarter; ris, döda grenar och stammar i samlingar samt högstubbar till små och stora djur. Holkar/hotell till fladdermöss, fåglar och insekter finns placerade runt om på kyrkogårdarna. 
 • Perenner klipps i möjligaste mån ner till våren, dels för att näringen i växterna ska få återgå till jorden och maskarna, samt öka mullhalten men också för att de utgör hem för spindlar och insekter under vintern.
 • Många av våra maskiner/redskap och ett par fordon är eldrivna. De fordon och maskiner som går på diesel tankas med HVO, ett fossilfritt dieselalternativ tillverkat av växtoljor. Alla bensindrivna maskiner drivs av alkylatbensin som är ett renare alternativ till vanlig 95-oktanig bensin.

Detta är ett ständigt pågående arbete. Vi följer utvecklingen av klimatvänliga skötselmetoder och prövar, ändrar och uppdaterar vårt arbete att vårda och värna vår miljö. 

Din insats är viktig

Vi är många som önskar att handla på ett omdömesgillt och miljövänligt sätt. Här är några förslag på hur du som besökare kan göra kyrkogårdarna mer miljövänliga:

 • Cykla eller gå gärna till kyrkogården. Har du svårt att gå får du gärna cykla ända fram till gravplatsen.
 • Plantera perenner eller anlägg en blandrabatt med perenner, vårlökar och sommarblommor på graven. Välj sorter som insekterna gillar.
 • Placera ett litet insektshotell i rabatten.
 • Klipp inte ner perenner på hösten utan låt näringen i växterna återgå till jorden. Platta eventuellt till perennerna och göm under granris. Städa till våren.
 • Be att få komposterbar bindning av buketter och papper som emballage runt blommorna, inte plast eller glansfolie.
 • Sortera avfallet väl så blir sopberget mindre och kompostjorden bättre.
Ett metallkors i skugga på en kyrkogård. I bakgrunden syns solbelysta rapsfält.

Kyrkogårdsförvaltningen, skapelsen och miljöarbetet

Kyrkogården är inte bara en plats för död och förgängelse utan också för växande och liv i likhet med hela Skapelsen – människorna och djuren, växterna, jorden, vattnet och luften. Naturen är samlad här. 

Biologisk mångfald på våra kyrkogårdar

På alla våra kyrkogårdar lämnar vi vissa gräspartier oklippta för att skapa ängar med en mångfald av örter som kan erbjuda de viktiga insekterna föda och livsrum.

Det nya insektshotellet vid Hanhals Nedre kyrkogård

Insekterna välkomnas på Hanhals Nedre kyrkogård

Vi vill värna våra insekter! Värna dem dels för att de är livsviktiga för att vi ska få mat, då de pollinerar blommor som sedan kan utvecklas till frukter, bär och grönsaker, men också för deras egenvärde.