Miljö och hållbarhet

Att vårda och ha omsorg är ett av de viktigaste budskapen i Bibeln. Genom församlingens arbete med miljö och hållbarhet vill vi bidra till ett hållbart samhälle, både socialt och miljömässigt, och förmedla hopp inför framtiden. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar lokalt i Kungsbacka-Hanhals församling och nationellt i Svenska kyrkan.

Bokashi-jord till plantering
Maria visar Bokashin och den fina jorden som är det färdiga resultatet. Foto: Lisa Lindh

Lokalt miljöarbete i Kungsbacka-Hanhals församling.

I församlingen arbetar vi aktivt med miljö, klimat och sociala hållbarhetsfrågor i linje med de 17 globala målen i Agenda 2030.

Vårt val av livsmönster påverkar både förutsättningarna för vår överlevnad och hela skapelsen. Genom vårt sätt att leva har vi möjlighet att påverka hållbarheten både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Hur kan vi finna en bra väg?

'Miljövänlig ogräsbekämpning på Hanhals Övre kyrkogård

Pågående miljöarbete

Ett axplock av hur Kungsbacka-Hanhals församling redan nu arbetar med hållbarhet.

Någon står i mataffären och håller ett päron i ena handen och ett äpple i andra.

Tips!

Saker du kan göra själv. Det finns många sätt att bidra till ett hållbart samhälle.

En humla sitter på några ljusrosa blommor vid en röd husvägg.

Miljöarbete på kyrkogårdarna

I Kungsbacka Hanhals församling strävar vi efter att ta hand om våra kyrkogårdar så klimatvänligt som möjligt. Vi arbetar också aktivt med att bidra till den biologiska mångfalden.

Pilgrimsvandringar

Vandra i Guds underbara natur och kom nära dig själv!

En samlingsbild med olika företeelser kopplade till social hållbarhet.

Miljögruppen

Miljögruppen arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor lokalt i församlingen.

Nationellt. Så arbetar Svenska kyrkan för en hållbar utveckling.

Så bidrar Svenska kyrkan till Agenda2030

Hösten 2015 enades världens länder om 17 nya hållbarhetsmål. De kallas för Agenda 2030 och har förhandlats fram inom FN. Här kan du läsa mer om Svenska kyrkans arbete med hållbarhetsmålen.

Hållbarhet

Hållbarhetsfrågorna är ständigt närvarande i Svenska kyrkans verksamhet. Med människovärdet i fokus arbetar vi för människor som lever i utsatthet både i Sverige och utomlands.

Filmtips!