Ett metallkors i skugga på en kyrkogård. I bakgrunden syns solbelysta rapsfält.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkogårdsförvaltningen, skapelsen och miljöarbetet

Kyrkogården är inte bara en plats för död och förgängelse utan också för växande och liv i likhet med hela Skapelsen – människorna och djuren, växterna, jorden, vattnet och luften. Naturen är samlad här. 

Kanske är naturens egenvärde det största värdet? Om inte annat har den ett speciellt värde för varje enskild person och också ett stort samhälleligt och ekonomiskt värde. Människor som vistas i naturen håller sig friskare och gladare och fungerande ekosystem bidrar i förlängningen med grödor som direkt eller indirekt livnär oss. Naturen är en fantastisk skapelse, tyvärr hårt ansträngd av människans framfart. Vi måste värna och ta om hand om den, leva med den och inte av den.

Kyrkogården ska vara en plats där du kan besöka en bortgången vän eller anhörig, en plats för minnen, sörjande och saknad men också en plats som skänker tröst och hopp och är livgivande. Den ska också vara livgivande för de djur och växter som finns i omgivningarna och på förvaltningen försöker vi ha miljöns bästa för ögonen i skötseln av våra kyrkogårdar.

Som en del i vårt miljöarbete lät vi, planterade vi hösten 2020, åtta nya träd, varav fyra fruktträd, på Gamla kyrkogården. Dessa kommer förhoppningsvis bjuda på skön blomning, pollen och nektar till pollinerarna och så småningom lite frukt till dig som besöker kyrkogården.

Våren 2021, lät vi tre återlämnade gravar på Gamla kyrkogården förvandlas till smörgåsbord åt våra vänner insekterna. Det är två större ramgravar som har planterats med perenner som särskilt tilltalar fjärilar respektive bin. Den tredje lite mindre ramgraven har gjorts till ängsyta. Gravstenar och ramar är kvar och bildar inramning till rabatterna.

Vid Kungsbacka kyrka, intill torget, anlade vi samma vår en trädgård med odling av främst perenna växter som ska användas till mat och bakning i caféet samt förse altare och bord med blommor. Detta genomfördes som ett socialt initiativ tillsammans med frivilliga.

2021 lät vi också flera av våra gräsytor växa fritt, på vissa ställen med inplantering av ängsväxter, för att under åren framöver utvecklas till ängar.

Denna sommar kunde du gå en kunskapsvandring om pollinering på Gamla kyrkogården samt ta del av ett quiz om bin på Hanhals Övre kyrkogård. Runt om på de här kyrkogårdarna fanns det alltså lappar med frågor och svar upphängda.

Alla de här åtgärderna hoppas vi bidrar till att gynna den biologiska mångfalden i Kungsbacka. Vi hoppas också att de skänker skönhet och glädje till dig som besökare.