Kyrkogårdar

Platser för stillhet och minnen. I Kungsbacka Hanhals församling finns fyra kyrkogårdar, för vilkas skötsel och drift kyrkogårdsförvaltningen ansvarar. Vi utför plantering och skötsel på uppdrag av gravrättsinnehavare och kan ofta hjälpa till med olika praktiska saker på kyrkogårdarna.

En gropig grusväg med vattenpölar.

Aktuellt på kyrkogårdarna

Här kan du läsa om kommande/pågående större arbeten, vår-/höststädning på våra kyrkogårdar etc.

En humla sitter på några ljusrosa blommor vid en röd husvägg.

Miljöarbete på kyrkogårdarna

I Kungsbacka Hanhals församling strävar vi efter att ta hand om våra kyrkogårdar så klimatvänligt som möjligt. Vi arbetar också aktivt med att bidra till den biologiska mångfalden.

Gravrättsinnehavare sökes

Kungsbacka-Hanhals församling söker anhöriga eller personer som har information om gravar där vi saknar gravrättsinnehavare.

Säkerhetskontroll av gravstenar

Kyrkogårdsförvaltningen utför löpande kontroll av säker montering och justering av gravstenar. I slutet av april 2022 genomfördes en kontroll av samtliga gravstenar i Kungsbacka Hanhals församling. Berörda gravrättsinnehavare har fått ett brev om det som behöver åtgärdas. Graven har också skyltats med en gul skylt.

Gravskick

På Kungsbacka-Hanhals församlings kyrkogårdar erbjuder vi fem olika gravskick. Församlingens fyra kyrkogårdar är alla aktiva.

Gravskötsel

Som gravrättsinnehavare har man ansvar för att hålla graven i ett ordnat och värdigt skick. Man kan välja att sköta graven själv eller låta kyrkogårdsförvaltningen ta hand om skötseln mot en avgift. Gravskötseluppdrag kan utföras löpande mot årlig faktura eller genom fasttidsavtal på tre år.

Om begravning

Information om begravningsavgiften samt önskemål om begravning.

Hitta graven

Här hittar du länkar till olika portaler där du kan söka efter uppgifter om gravar.

Skogskyrkogården

Skogskyrkogården anlades på 1930-talet och är vackert belägen i utkanten av Kungsbackaskogen.

Gamla kyrkogården

Gamla kyrkogården anlades efter stadsbranden i april 1846. Kyrkogården invigdes den 1 oktober 1846 och ligger i de centrala delarna av Kungsbacka.

Hanhals övre kyrkogård

Hanhals övre kyrkogård ligger i anslutning till Hanhals kyrka.

Hanhals nedre kyrkogård ”Gresselakyrkogården”

När en ny kyrka byggdes i Hanhals på 1890-talet anlades en kyrkogård i anslutning till den nya kyrkan. Denna kyrka brann år 1936.

Kontakta oss - Kyrkogårdsförvaltningen

Du är alltid välkommen till oss för att få råd och hjälp med allt som rör kyrkogårdarna, gravplatserna och gravskötsel.