Meny

Kyrkogårdar

Platser för stillhet och minnen. I Kungsbacka Hanhals församling finns fyra stycken kyrkogårdar, för vilkas skötsel och drift kyrkogårdsförvaltningen ansvarar. Vi utför plantering och skötsel på uppdrag av gravrättsinnehavare och kan ofta hjälpa till med olika praktiska saker på kyrkogårdarna.