Foto: Gustaf Hellsing

Kyrkans besökstjänst

Vi besöker medmänniskor i hemmet eller på Kolla äldreboende. Ett besök kan förgylla någons dag. Vill du hjälpa till?

Det handlar om att besöka en medmänniska i hemmet eller på Kolla äldreboende. Du ingår i en besöksgrupp som träffas regelbundet för utbildning. Vi tar upp ämnen som människosyn, att sätta gränser, tystnadsplikt och om själva mötet och samtalet.

Vill du engagera dig ideellt i Kyrkans besökstjänst i Kungsbacka Hanhals församling?

Välkommen att höra av dig.

Kontakta församlingsexpeditionen

Välkommen att kontakta oss om du vill boka dop, bröllop eller begravning, hyra lokaler eller om du har andra frågor som rör församlingen. (Frågor om kyrkogårdar och gravar hänvisas till Kyrkogårdsförvaltningen)
Telefon församlingsexpedition: 0300-56 98 00
Expeditionstider: måndag-torsdag 10:00-11:30 och 13:00-15:00
Epost: kungsbacka-hanhals.forsamling@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Församlingshemmet Skansen, Storgatan 2, Kungsbacka
Postadress: Box 10218, 43423 Kungsbacka

Möten förändrar människor. Människor förändrar världen.