Kungsbacka kyrka

Kungsbacka kyrka är en levande kyrka såväl vardag som helg. Mitt på Kungsbacka torg öppnar den portarna mot staden.

Nuvarande träkyrka uppfördes 1864 - 1865 i nygotisk stil och invigdes 1875. Kyrkan är ritad av Johan Fredrik Åbom och orienterades i en något förskjuten öst-västlig riktning med tornet åt nordväst. 1951 genomgick kyrkan en invändig restaurering då den öppna takstolen ersattes av ett trätunnvalv som dekorerades med målningar av Einar Forseth. 1992 tillbyggdes en kyrksal med café vid kyrkobyggnadens sydöstra fasad.

Fakta

Adress: Kungsbacka kyrka, Kyrkogatan 16, Kungsbacka
Max antal gäster:  ca 225