Meny

Sjung i kör

Körer för barn, ungdomar och vuxna. Här hittar du församlingens alla körer.

För barn:

För ungdomar:

Teckensång: 

För vuxna:

Vill du spela?

Spelar du ett instrument och vill spela i gudstjänsten?
Kontakta någon av musikerna här nedan. 

ATT SJUNGA FÅR DIG ATT MÅ BÄTTRE

Du blir gladare

Förutom att det är roligt att sjunga så frisätts dessutom må-bra-hormonet dopamin och oxytocin som gör oss lugnare.

Mindre stress

Både blodtrycket och vilopulsen tenderar att sjunka när du sjunger och speciellt när du sjunger i grupp.

Bättre andning

När du sjunger så lär du dig använda din magmuskulatur och det är samma muskler som du använder för att andas. En ökad medvetenheten kan räcka för att du ska få en lugnare och djupare andning.

Du lär dig njuta av nuet

Att sjunga kan göra att du får en starkare känsla av närvaro. Det gör det möjligt för dig att vara i nuet, något som vi ofta glömmer bort i den stressiga vardagen.

Källa: https://www.sverigeskorforbund.se/nyheter/korsang-rena-halsokuren

Musiker och körledare

Brittinger Einarsson

Kungsbacka-Hanhals församling

Arbetsledare, Kantor

Ulrika Hjertén Åberg

Kungsbacka-Hanhals församling

Organist

Majvor Ingemarsson

Kungsbacka-Hanhals församling

Organist

Lisbeth Torwald

Kungsbacka-Hanhals församling

Kantor

Carolina Widén

Kungsbacka-Hanhals församling

Musikpedagog