Köksträdgården vid Kungsbacka kyrka.
Foto: Malin Ferm

Köksträdgården vid Kungsbacka kyrka

Under våren 2021 genomfördes ett socialt och ekologiskt projekt i församlingen då en köksträdgård vid Kungsbacka kyrka tog form.

Under våren 2021 genomfördes ett socialt och ekologiskt projekt vid Kungsbacka kyrka. Församlingen annonserade efter fyra personer som skulle vilja vara med och anlägga en köksträdgård och fick snabbt fyllt platserna. Tillsammans med ett par, tre stycken ur personalen snickrades, målades, grävdes och planterades det under fyra tisdagar i april och maj.

Resultatet blev en trädgård full med blommor, frukt och bär som ska locka både insekter och människor att ta del av platsen. Trädgården är öppen för alla att besöka, läsa om växterna, smaka på dem och sitta ner och fika. Blommor, kryddor och bär är också tänkta att användas i Mötesplats Spiras verksamheter.