Jagpärlan

Påminner om att se sig själv som värdig och ansvarfull. Är menad att flytta medvetenheten om sig själv in i ett sammanhang där Gud finns.

Den pärlemorskimrande lilla pärlan riktar tanken inåt dig själv. Jagpärlans placering bredvid Gudspärlan berättar om människan som skapad till Guds avbild… Du och Gud hör ihop. I Jagpärlan får du se på dig själv med kärlek. ”Känn dig själv!” är pärlans uppmaning. 

  • Vi har både starka och svaga sidor. Vad kräver du av dig själv?
    ”Du är en pärla!” kan vi ibland säga, om vi vill ge någon uppskattning.
    Kom ihåg: Du är en pärla!
  • Vi har olika roller. Ingen av våra roller visar helt och hållet vem vi är.
  • Gud visar sig också i olika roller, Fadern, Sonen och den heliga Ande.
  • Jagpärlan påminner dig att du inte är ensam i världen. Där skymtar ansikten av dina nära och kära. De är också pärlor. Där finns också dem som du har svårt för. Se på dem med kärlekens öga. Då blir bilden klarare. Du anar att det även i dem finns en pärla.
  • Du är en reflex av Guds eviga ljus. En ögonsten.

Bön

Ge mig ögon som ser det som är värt att älska
hos mig, hos alla människor och i allt skapat.
Ge mig ömhet och vishet. Hjälp mig att vara rädd
om mig själv.

Gudspärlan

Den hemlighetsfulla närvaron. Symboliserar Gud och är armbandets början och slut.

Tystnadspärlorna

(alla de avlånga pärlorna). För ordlöst fokus. Är menad att ge en stunds tystnad i den stressiga vardagen.

Jagpärlan

Påminner om att se sig själv som värdig och ansvarfull. Är menad att flytta medvetenheten om sig själv in i ett sammanhang där Gud finns.

Doppärlan

Är menad att föra tankarna till pånyttfödelse och överlåtelse.

Ökenpärlan

För andlig prövning och strävan efter att leva ett äkta och sant liv.

Bekymmerslöshetspärlan

Om evighetsnuet. Är menad att påminna om det eviga nuet, frihet och ett lätt sinne.

Kärlekspärlorna

Berör försoning. Är menade att symbolisera två sorters kärlek. Kärleken man får och kärleken man ger.

Hemlighetspärlorna

För personliga böner, dina innersta drömmar. Är menade att fyllas med personlig betydelse, hemligheter mellan dig och Gud.

Nattens pärla

Är menad att påminna om döden och livets kriser.

Uppståndelsepärlan

Hoppet och livets förnyelse. Är menad att peka på livets förnyande. Uppståndelsepärlan är även hoppets pärla.

Vandring med Frälsarkransen

Frälsarkransen är ett vackert armband – och ett radband med en pärla för varje tillfälle. Vill du veta mer om livets pärlor och vad de kan betyda för dig och ditt liv? Nu kan du i lugn och ro bekanta dig med pärlorna vid olika stationer i Kungsbacka kyrka. Varje pärla har också sin egen sida med beskrivning, inspelade reflektioner och musik av församlingens körer. Välkommen att göra en vandring med Frälsarkransen – i Kungsbacka kyrka eller direkt här på hemsidan.