Det nya insektshotellet vid Hanhals Nedre kyrkogård

Insekterna välkomnas på Hanhals Nedre kyrkogård

Vi vill värna våra insekter! Värna dem dels för att de är livsviktiga för att vi ska få mat, då de pollinerar blommor som sedan kan utvecklas till frukter, bär och grönsaker, men också för deras egenvärde.

Av Sveriges cirka 270 arter av vilda bin är ungefär en tredjedel av dem rödlistade, hotade eller minskar kraftigt i antal. Vi vill värna dem också för deras skönhet och ljud. Tänk om alla humlesurr försvann!

Som en del av den här intentionen har vi i samarbete med Hanhals Hembyggdsgille låtit gräsmattan runt kyrkoruinen på Hanhals Nedre kyrkogård, Gresselakyrkogården, växa upp till blomsteräng. Där är gynnsamma förhållanden för flera ängsväxter och de som står där, som till exempel styvmorsviol, gråfibbla och prästkrage, är ursprungliga på platsen och får nu chansen att blomma och fröa av sig.

Det gamla trädet under arbetets gång.
Det gamla trädet under arbetets gång.

Nere vid parkeringen på samma kyrkogård står stammen efter ett dött träd kvar som hotell för bin och andra pollinatörer. Framför trädet har vi, 2019, planterat och sått växter som insekterna tycker om, som ringblomma, dill och akleja, anisisop, blåeld och kaprifol med flera. Där står många olika sorter för att blomningstiden ska bli lång och för att blommornas olika utformning passar olika insekters tungor.

Välkommen att sitta ner en stund på en sten, betrakta en flygande liten vän och lyssna till surret och sommaren.