Spela upp inspelad musik i kyrkan

Kungsbacka-Hanhals församling erbjuder levande musik vid dop, bröllop och begravningar. Spotify Business finns inte längre och din privata Spotify får inte spelas upp i offentliga miljöer. Om du vill ha inspelad musik vid dop, bröllop och begravning, ta med dig köpt CD-skiva eller nedladdad och betald musik från exempelvis Itunes.

Kan man använda ett vanlig Spotifykonto för att spela musik i Svenska kyrkan?

Nej, detta avtal gäller endast privat-personer. Spotify får inte användas för att framföra en låt eller sång i offentlig miljö utan får bara användas för ”hemmabruk” för vänner.

Hur gör man då man vill ha inspelad musik i fortsättningen?

Den som vill ha inspelad musik vid dop, bröllop och begravning kan till exempel göra på något av följande sätt:

CD-skiva

- Det är tillåtet för en privatperson att ta med sig en CD-skiva för att spela upp en låt eller sång. CD-skivan måste vara original, och får alltså inte vara en CD någon bränt själv. De ”ljudkällor” som kyrkan lagligen får använda vid gudstjänst och kyrklig handling måste vara ”original” och utgivna med upphovspersonernas samtycke. En bränd CD-skiva är inte original utgiven med samtycke.

Nedladdad låt från till exempel
iTunes
– En privatperson kan ladda ner och betala för en låt som används vid t ex ett dop, eller en vigsel eller vid en begravning.

Tänk på att kontrollera vilken utrustning som finns i kyrkan eller lokalen
och testa att allt fungerar som det ska i god tid innan gudstjänsten/samlingen.