Hemlighetspärlorna

För personliga böner, dina innersta drömmar. Är menade att fyllas med personlig betydelse, hemligheter mellan dig och Gud.

Frälsarkransens tre hemlighetspärlor var från början vita alla tre, men sedan några år tillbaka skimrar numera en av dem i en mild grön färg. Den gröna pärlan påminner oss om skapelsen, om jordens och universums hemligheter och under.

Den påminner oss om att vi alla lever under samma himmel. Grönt är också diakonins färg och påminner om kyrkans ansvar för utsatta människor. Att visa kärlek i praktisk handling. Jorden är fylld av uppgifter för oss alla.

Hemlighetspärlorna rymmer din stora längtan.
Ingen annan än Gud och du känner dess hemligheter. Här finns plats för din bön, dina drömmar och ditt hopp. Hemlighetspärlorna är dina egna pärlor.

Vårt inre rum rymmer hemligheter som vi kanske inte delar med någon. Alla behöver inte veta allt.

Men med Gud kan du alltid tala om allt.

Se hemlighetspärlorna. Säg:
Gud, kom ihåg. Glöm mig inte.

Bön

Du omger mig på alla sidor jag är helt i din hand

Du omger mig på alla sidor jag är helt i din hand

Du omger mig på alla sidor jag är helt i din hand

Amen

Gudspärlan

Den hemlighetsfulla närvaron. Symboliserar Gud och är armbandets början och slut.

Tystnadspärlorna

(alla de avlånga pärlorna). För ordlöst fokus. Är menad att ge en stunds tystnad i den stressiga vardagen.

Jagpärlan

Påminner om att se sig själv som värdig och ansvarfull. Är menad att flytta medvetenheten om sig själv in i ett sammanhang där Gud finns.

Doppärlan

Är menad att föra tankarna till pånyttfödelse och överlåtelse.

Ökenpärlan

För andlig prövning och strävan efter att leva ett äkta och sant liv.

Bekymmerslöshetspärlan

Om evighetsnuet. Är menad att påminna om det eviga nuet, frihet och ett lätt sinne.

Kärlekspärlorna

Berör försoning. Är menade att symbolisera två sorters kärlek. Kärleken man får och kärleken man ger.

Hemlighetspärlorna

För personliga böner, dina innersta drömmar. Är menade att fyllas med personlig betydelse, hemligheter mellan dig och Gud.

Nattens pärla

Är menad att påminna om döden och livets kriser.

Uppståndelsepärlan

Hoppet och livets förnyelse. Är menad att peka på livets förnyande. Uppståndelsepärlan är även hoppets pärla.

Vandring med Frälsarkransen

Frälsarkransen är ett vackert armband – och ett radband med en pärla för varje tillfälle. Vill du veta mer om livets pärlor och vad de kan betyda för dig och ditt liv? Nu kan du i lugn och ro bekanta dig med pärlorna vid olika stationer i Kungsbacka kyrka. Varje pärla har också sin egen sida med beskrivning, inspelade reflektioner och musik av församlingens körer. Välkommen att göra en vandring med Frälsarkransen – i Kungsbacka kyrka eller direkt här på hemsidan.