Hanhals övre kyrkogård

Hanhals övre kyrkogård ligger i anslutning till Hanhals kyrka.

Hanhals övre kyrkogård, i anslutning till Hanhals kyrka från medeltiden, består av två delar. Den gamla delen finns innanför kyrkogårdsmuren, där varje del av socknen enligt gammal hävd har sitt område. Nya delen invigdes 1992 och är belägen i anslutning till den gamla delen. På kyrkogården finns både urn- och kistgravar. På nya delen finns även minneslund.