Hanhals nedre kyrkogård ”Gresselakyrkogården”

När en ny kyrka byggdes i Hanhals på 1890-talet anlades en kyrkogård i anslutning till den nya kyrkan. Denna kyrka brann år 1936.

Därefter har endast sporadiska gravsättningar ägt rum här. Kyrkogården vårdas och här finns plats för ytterligare många gravsättningar, både urn- och kistgravar.