Gudspärlan

Den hemlighetsfulla närvaron. Symboliserar Gud och är armbandets början och slut.

Pärlornas pärla, Existensens hemlighet, Alltings ursprung och mål, Evighetens närvaro i allt. Här är du älskad, känd och förstådd.

Den gyllene pärlan påminner om att det finns någon som alltid är med och som vakar över oss.

Den är kransens början och slut, dess ursprung och mål. Vi får inse att det finns en sammanlänkande kraft i livet. Och att du och jag har en plats i den.

Att vi alla lever under samma himmel.

Någon är alltings ursprung och mål och håller allt i sin hand.  Någon vill dig väl och vakar över dig. Gudspärlan symboliserar tro, förundran och tillit.

Men hur närmar man sig Gud? Hur närmar man sig en verklighet som inte går att fånga i ord? 

När Gud berättar om sig själv så blir svaret:
”Jag är den jag är”

Så kom du då till sist du var en främling, en mytgestalt som jag hört talas om. Så många hade målat dina bilder men det var bortom bilderna du kom. Psalm 717 Innan gryningen.

Gudspärlan påminner om det verkligt viktiga i tillvaron.
Här kan vi be: 
Du är gränslös, Du är nära, Du är ljus,
och jag är Din. Till dig vänder jag
mitt ansikte.  Du torkar mina tårar.
På dig tror jag, på dig litar jag.
Dig älskar jag, dig tillber jag.
Du är mitt hopp och min längtan.

Gudspärlan

Den hemlighetsfulla närvaron. Symboliserar Gud och är armbandets början och slut.

Tystnadspärlorna

(alla de avlånga pärlorna). För ordlöst fokus. Är menad att ge en stunds tystnad i den stressiga vardagen.

Jagpärlan

Påminner om att se sig själv som värdig och ansvarfull. Är menad att flytta medvetenheten om sig själv in i ett sammanhang där Gud finns.

Doppärlan

Är menad att föra tankarna till pånyttfödelse och överlåtelse.

Ökenpärlan

För andlig prövning och strävan efter att leva ett äkta och sant liv.

Bekymmerslöshetspärlan

Om evighetsnuet. Är menad att påminna om det eviga nuet, frihet och ett lätt sinne.

Kärlekspärlorna

Berör försoning. Är menade att symbolisera två sorters kärlek. Kärleken man får och kärleken man ger.

Hemlighetspärlorna

För personliga böner, dina innersta drömmar. Är menade att fyllas med personlig betydelse, hemligheter mellan dig och Gud.

Nattens pärla

Är menad att påminna om döden och livets kriser.

Uppståndelsepärlan

Hoppet och livets förnyelse. Är menad att peka på livets förnyande. Uppståndelsepärlan är även hoppets pärla.

Vandring med Frälsarkransen

Frälsarkransen är ett vackert armband – och ett radband med en pärla för varje tillfälle. Vill du veta mer om livets pärlor och vad de kan betyda för dig och ditt liv? Nu kan du i lugn och ro bekanta dig med pärlorna vid olika stationer i Kungsbacka kyrka. Varje pärla har också sin egen sida med beskrivning, inspelade reflektioner och musik av församlingens körer. Välkommen att göra en vandring med Frälsarkransen – i Kungsbacka kyrka eller direkt här på hemsidan.