Gravskötsel

Som gravrättsinnehavare har man ansvar för att hålla graven i ett ordnat och värdigt skick. Man kan välja att sköta graven själv eller låta kyrkogårdsförvaltningen ta hand om skötseln mot en avgift. Gravskötseluppdrag kan utföras löpande mot årlig faktura eller genom fasttidsavtal på tre år.

Vi har tre olika typer av skötslar.

Fullskötsel

Ett fullskötselavtal omfattar plantering av tête-à-tête runt påsk och sommarblommor inför Mors dag. Granristäckare inför Allhelgona. Rensning av ogräs, vattning, byte av jord vid behov samt gödsling av rabatt ingår. Vissna blommor i vas/kruka tas bort. Grusgravar rensas, krattas och randas.
Prisex år 2022 - grav med gräsyta, rabatt upp till 1 m, 1494 kr/år.

Perenn skötsel

Första året planteras perenna växter och någon slags lökväxt, t ex snödroppe eller scilla istället för tête-à-tête och sommarblommor. Vid behov byts växter ut. I övrigt ingår samma tjänster som vid fullskötsel.
Prisex år 2022 - grav med gräsyta, rabatt upp till 1 m, 1280 kr/år.

Grundskötsel

Gravrättsinnehavaren planterar själv växter. Förvaltningen sköter gravplatsen med ogräsrensning och vattning samt borttagning av vissna blommor i vas/kruka.
Prisex år 2022 - grav med gräsyta, rabatt upp till 1 m, 1020 kr/år.

Allmän skötsel

Kyrkogårdsförvaltningen sköter och underhåller också kyrkogårdarnas allmänna ytor, byggnader, nyanläggningar samt vårdar kulturhistoriska gravplatser.

 

Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om församlingens kyrkogårdar och gravar samt gravskick- och skötsel.
Telefon Kyrkogårdsförvaltningen: 0300-56 98 29
Telefontid: tisdag och torsdag 10:00-12:00
E-post: kungsbacka.skogskyrkogarden@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Säröleden 27, 434 31 Kungsbacka (vid Skogskyrkogården)
Öppettider: tisdag och torsdag 10:00-12:00