Meny

Gravskötsel

Som gravrättsinnehavare har man ansvar att för att graven hålls i ett ordnat och värdigt skick. Man kan välja att sköta graven själv eller låta kyrkogårdsförvaltningen ta hand om skötseln mot en avgift.

Gravskötseluppdrag kan utföras löpande mot årlig faktura eller genom fasttidsavtal på tre år. Vill du har information om aktuella priser på våra skötslar kontakta kyrkogårdsexpeditionen.

Vi har tre olika typer av skötslar.

Fullskötsel

Fullskötselavtal omfattar plantering av tete a’ tete runt påsk och sommarblommor inför Mors dag. Även rensning av ogräs, vattning, byte av jord vid behov samt gödsling i rabatt ingår. Borttagning av vissna blommor i vas/kruka. Rensning och krattning utförs på grusgravar. Granristäckare till vintern.

Skötsel perenna växter

Första året planteras perenna växter och någon slags lökväxt istället för tete a’ tete och sommarblommor. I övrigt ingår samma tjänster som vid fullskötsel.

Grundskötsel

Gravrättsinnehavaren planterar själv växter. Förvaltningen sköter gravplatsen med ogräsrensning och vattning samt borttagning av vissna blommor i vas/kruka.

Allmän skötsel

Kyrkogårdsförvaltningen sköter och underhåller också kyrkogårdarnas allmänna ytor, byggnader, nyanläggningar samt vårdar kulturhistoriska gravplatser.