Gravskick

På Kungsbacka-Hanhals församlings kyrkogårdar erbjuder vi fem olika gravskick. Församlingens fyra kyrkogårdar är alla aktiva.

Vilka gravskick finns?

Följande gravskick finns att välja mellan på våra olika kyrkogårdar.
Längre ner följer en förklaring av de olika gravskicken.

Skogskyrkogården vid Kungsbackaskogen

 • Urngrav
 • Kistgrav
 • Minneslund
 • Askgravlund

Gamla kyrkogården bakom Kulturhuset

 • Urngrav
 • Kistgrav
 • Askgrav
 • Minneslund

Hanhals Övre kyrkogård ovanför Stegatorp

 • Urngrav
 • Kistgrav
 • Minneslund

Hanhals Nedre kyrkogård vid Varbersgvägen, Gressela

 • Urngrav
 • Kistgrav

Särskilda kriterier för ny gravplats

För att församlingen ska kunna upplåta en ny grav eller plats i askgravlunden för gravsättning på Skogskyrkogården, Gamla kyrkogården och gamla delen av Hanhals övre kyrkogård krävs det att den avlidna vid sitt dödsfall bor eller har bott i församlingen minst tio år under sin livstid. Alla äger dock rätt att gravsättas i våra minneslundar.

Information om de olika gravskicken

Urngrav

I våra urngravar finns plats för flera urnor. Gravrättsinnehavare ansvarar för skötsel och kan smycka graven med rabatt och sten enligt kyrkogårdens gravplatsföreskrifter. Gravrättsinnehavaren är också den som bestämmer vilka som får gravsättas i graven. Gravrätt under 25 år, vilken därefter kan förnyas.

Kistgrav

En grav med plats för en eller två kistor. Gravsättning sker oftast i samband med begravningsceremoni. Gravrättsinnehavare ansvarar för skötsel och kan smycka graven med rabatt och sten enligt kyrkogårdens gravplatsföreskrifter. Gravrättsinnehavaren är också den som bestämmer vilka som får gravsättas i graven. Gravrätt under 25 år, vilken därefter kan förnyas.

Minneslund

Minneslunden är ett gemensamt gravområde där askan efter den avlidna sätts ner anonymt utan närvaro av anhöriga. Där får man inte sätta upp någon enskild gravvård. Snittblommor och gravljus placeras vid gemensamma smyckningsplatser.

Askgravlund

Askgravlunden är ett alternativ till gravsättning i minneslund. Gravsättningen i denna är inte anonym men platsen markeras inte heller. Gravrätt upplåtes inte, men en namnplatta sätts upp för 25 år på avsedd plats. En kostnad tas ut för namnplattan. Snittblommor och gravljus placeras vid en gemensam smyckningsplats.

Askgravplats

Ett alternativ till urngrav är askgravplats i vilken det får plats två urnor. Platsen smyckas med en sten eller platta som vi tillhandahåller. En kostnad tas ut för gravsten/platta och skötsel av gemensam plantering. Anhöriga kan smycka graven med snittblommor, vinterdekoration och gravljus. Gravrätt med begränsade villkor under 25 år. Gravrätten går att förnya.

Spridning av aska

Man kan också välja att sprida askan efter den avlidna på annan plats, till havs eller i naturen. Särskilt tillstånd från Länsstyrelsen måste sökas för detta.Länk till Länsstyrelsens hemsida

 

Har du frågor om gravskick och kyrkogårdarna?

Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om församlingens kyrkogårdar och gravar samt gravskick- och skötsel.
Telefon Kyrkogårdsförvaltningen: 0300-56 98 29
Telefontid: tisdag och torsdag 10:00-12:00
E-post: kungsbacka.skogskyrkogarden@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Säröleden 27, 434 31 Kungsbacka (vid Skogskyrkogården)
Öppettider: tisdag och torsdag 10:00-12:00