Gamla kyrkogården

Gamla kyrkogården anlades efter stadsbranden i april 1846. Kyrkogården invigdes den 1 oktober 1846 och ligger i de centrala delarna av Kungsbacka.

År 2003-2004 rustades kyrkogården upp och ett nytt gravkvarter med plats för nya urngravplatser anlades. År 2002 genomfördes en kulturhistorisk inventering av kyrkogården av Kungsbacka hembygdsgille. Inventeringen med bevarandeplan godkändes av länsstyrelsen år 2003. På kyrkogården finns kist- och urngravar samt askgravplatser.

I juni 2020 invigdes en minneslund som ligger direkt till vänster innanför huvudingången till kyrkogården.

Foto: Malin Ferm