Församlingshemmet Skansen

Församlingshemmet Skansen

Församlingshemmet Skansen ligger ett par hundra meter västerut från Kungsbacka torg. Här hushåller barnverksamheter och vuxensamlingar av olika slag samt församlingens expedition med arbetsrum för flertalet anställda.

Besöksadress

Församlingshemmet Skansen
Storgatan 2, Kungsbacka