Doppärlan

Är menad att föra tankarna till pånyttfödelse och överlåtelse.

Doppärlan berättar om Guds löfte till dig:
”Jag är med dig alla dagar till tidens slut”.

Gud tar emot oss sådana som vi är. I dopet får vi överlämna oss själva i Guds skapande barmhärtighet och kärlek. Du får lägga av dig det gamla, du är fri från det som tynger din själ, lägga bort din vuxna strävan att duga och vandra mot ett hav av Nåd – Guds hav.

Även Jesus lät döpa sig. Han talade också om sin död som ett slags dop. Korset är en symbol för hans död men också för vägen till livet. Dopet ger oss ett löfte om det livet.

Doppärlan manar oss att våga börja om på nytt. Dopets löfte om obegränsad nåd och förlåtelse.

Spegel, spegel i dopvattnet där,
säg mig du, vem jag innerst är.
Dopkällan svarar: Din egen bild
är aldrig från Jesus Kristus skild.
Christina Lövestam.

Bön

Du känner mig och omsluter mig med ömhet,
det svaga likaväl som det starka,
det sjuka likaväl som det friska.
Därför överlämnar jag mig åt dig
utan fruktan och förbehåll.

Jag vill med mitt liv vara dig till glädje
och allt levande till välsignelse.
Jag lägger av min strävan att duga.
Jag får vandra mot ett hav av nåd.

Du är min och jag är din och evig är vår kärlek.

Gudspärlan

Den hemlighetsfulla närvaron. Symboliserar Gud och är armbandets början och slut.

Tystnadspärlorna

(alla de avlånga pärlorna). För ordlöst fokus. Är menad att ge en stunds tystnad i den stressiga vardagen.

Jagpärlan

Påminner om att se sig själv som värdig och ansvarfull. Är menad att flytta medvetenheten om sig själv in i ett sammanhang där Gud finns.

Doppärlan

Är menad att föra tankarna till pånyttfödelse och överlåtelse.

Ökenpärlan

För andlig prövning och strävan efter att leva ett äkta och sant liv.

Bekymmerslöshetspärlan

Om evighetsnuet. Är menad att påminna om det eviga nuet, frihet och ett lätt sinne.

Kärlekspärlorna

Berör försoning. Är menade att symbolisera två sorters kärlek. Kärleken man får och kärleken man ger.

Hemlighetspärlorna

För personliga böner, dina innersta drömmar. Är menade att fyllas med personlig betydelse, hemligheter mellan dig och Gud.

Nattens pärla

Är menad att påminna om döden och livets kriser.

Uppståndelsepärlan

Hoppet och livets förnyelse. Är menad att peka på livets förnyande. Uppståndelsepärlan är även hoppets pärla.

Vandring med Frälsarkransen

Frälsarkransen är ett vackert armband – och ett radband med en pärla för varje tillfälle. Vill du veta mer om livets pärlor och vad de kan betyda för dig och ditt liv? Nu kan du i lugn och ro bekanta dig med pärlorna vid olika stationer i Kungsbacka kyrka. Varje pärla har också sin egen sida med beskrivning, inspelade reflektioner och musik av församlingens körer. Välkommen att göra en vandring med Frälsarkransen – i Kungsbacka kyrka eller direkt här på hemsidan.