Foto: Malin Ferm

Biologisk mångfald på våra kyrkogårdar

På alla våra kyrkogårdar lämnar vi vissa gräspartier oklippta för att skapa ängar med en mångfald av örter som kan erbjuda de viktiga insekterna föda och livsrum.

På vissa ställen har vi även planterat och sått in ängsblommor i gräsytorna. På Gamla kyrkogården har vi låtit några gamla ramgravar bli insektsplanteringar med perenner, buskar och ängsörter som tilltalar bin och fjärilar. På dessa gravar finns skyltar med växtförteckningar.