GDPR

Här hittar du information om hur Kungsbacka-Hanhals församling hanterar personuppgifter.

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt i flera hundra år och det kommer vi fortsätta att göra. Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

 

Dataskyddsförordningen - GDPR

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft. Förordningen, vilken ersatte personuppgiftslagen (PuL), syftar till att stärka skyddet för individen vid behandling av personuppgifter.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation och hanterar många personuppgifter. Det är viktigt både av lagliga och etiska skäl att Svenska kyrkan och Kungsbacka-Hanhals församling anpassar sig till och följer de krav som förordningen ställer.

Kungsbacka-Hanhals församling är personuppgiftsansvarig och ska se till att du som medlem, deltagare i våra verksamheter, ideell medarbetare, förtroendevald eller anställd tryggt kan anförtro dina uppgifter till oss i vetskap om att vi behandlar dem med respekt och i enlighet med gällande lagar och förordningar. 

Dina rättigheter

Vi skyddar dina uppgifter genom att efterfölja interna rutiner samt regler som uppställs i lag. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig, information om hur vi behandlar dem samt begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare. Du har också rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås).

Om du vill begära utdrag av de personuppgifter vi lagrar om dig, hör av dig till församlingsexpeditionen.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker på ett korrekt eller olagligt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

 

Kontakt

För att begära utdrag av de personuppgifter vi hanterar om dig kan du ta kontakt med expeditionen i Kungsbacka-Hanhals församling, Storgatan 2 i Kungsbacka. Har du frågor är du välkommen att kontakta expedition på telefon 0300-569800
eller via e-post; kungsbacka-hanhals.forsamling@svenskakyrkan.se.

 

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud för Kungsbacka-Hanhals församling är
Erika Malmberg/Intechrity:
Tel: 072-549 64 34
E-post: erika.malmberg@intechrity.se

 

GDPR - om du är medlem i Svenska kyrkan

Information om behandling av personuppgifter

Någon tänder ett av ljusen vid en kista.

GDPR - om du bokar en begravningsgudstjänst

Information om behandling av personuppgifter

Flera olika tårtdekorationer till bröllop står på ett bord.

GDPR - om ni ska gifta er hos oss

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - om ditt barn ska döpas hos oss

Information om behandling av personuppgifter.

En ung tjej i vit konfirmationsdräkt blir döpt.

GDPR - om du ska döpas hos oss

Information om behandling av personuppgifter.

Några konfirmander med likadana pärlarmband sträcker fram händerna.

GDPR - om du ska konfirmeras hos oss

Information om behandling av personuppgifter.

En flicka sitter i knät på sin tjejkompis och ler mot kameran.

GDPR - om ditt barn går i en barngrupp hos oss

Information om behandling av personuppgifter.

Ett par glasögon, papper och penna ligger på bordet bredvid några stearinljus.

GDPR - om du är med i en av våra vuxengrupper

Information om behandling av personuppgifter.

En stor gravkrans och en ljuslykta på en gravplats.

GDPR - Vid övrig myndighetskontakt med begravningsverksamheten

Information om behandling av personuppgifter.

Marken på en kyrkogård är täckt av gula lönnlöv.

GDPR - om du är gravrättsinnehavare eller -intressent

Information om behandling av personuppgifter.

Någon sitter och antecknar i ett block.

GDPR - om du anmäler dig till en kurs/församlingsresa hos oss

Information om behandling av personuppgifter.

GDPR - om du bokar en av våra lokaler

Information om behandling av personuppgifter.

Närbild på någon som swishar från sin mobiltelefon.

GDPR - om du använder Swish för betalning hos oss

Information om behandling av personuppgifter.

En person sitter utomhus och arbetar på sin laptop. En mobiltelefon ligger bredvid kopplad med en sladd till datorn.

GDPR - om du skickar e-post till oss

Information om behandling av personuppgifter.

Närbild på notiserna på någons Facebook-sida på datorn.

GDPR - om du interagerar med oss på sociala medier

Information om behandling av personuppgifter.

En kvinna fotograferar utomhus.

GDPR - om du finns med på bild- eller filmmaterial

Information om behandling av personuppgifter.

En flaggstång med Svenska kyrkans flagga mot blå himmel.

GDPR - om du söker jobb hos oss

Information om behandling av personuppgifter.

Pärmar i olika färger står på rad i hyllan.

GDPR - om hur vi hanterar handlingar

Information om behandling av personuppgifter.