Rönnbär som hänger i klasar. Hösten har kommit till kyrkogården.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravningsombud

Begravningsombud utses av Länsstyrelsen och har som uppgift att ta tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan i frågor som rör begravningsverksamheten.

Uppdraget som begravningsombud handlar om att säkerställa att de personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina intressen tillgodosedda. Det är Länsstyrelsen som utser begravningsombud.

Den som är folkbokförd i Sverige ska betala en avgift för begravningsverksamheten (begravningsavgift). Begravningsombud ska granska att de som ansvarar för begravningsverksamheten använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt.

I Kungsbacka-Hanhals församling är begravningsombudet kallad till kyrkogårdsutskottets samtliga sammanträden och har därigenom insyn i de ärenden, projekt och processer som berör församlingen. Önskar du komma i kontakt med begravningsombudet, se kontaktinformation nedan.

Begravningsombuden ska

  • Kontrollera att begravningsavgiften går till begravningsverksamheten och inte används till övrig verksamhet.
  • Granska hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Undersöka önskemål från dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Informera om verksamheten till dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Hålla kontakt med andra trossamfund och berörda parter.

Begravningsombud i Kungsbacka

Länsstyrelsen utser ett eller flera begravningsombud när en församling eller ett pastorat inom Svenska kyrkan ansvarar för begravnings­verksamheten.

Om du vill veta mer eller har frågor och synpunkter på begravningsverksamheten i din församling ring gärna till ditt begravningsombud.

Begravningsombud för församlingarna i Kungsbacka kommun är:

Sten Kristofersson
Skrivarevägen 15
432 74 Träslövsläge

Telefon: 0340-413 70

Mobil: 070-570 96 67

E-post: germund44@gmail.com