En gropig grusväg med vattenpölar.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Aktuellt på kyrkogårdarna

Här kan du läsa om kommande/pågående större arbeten, vår-/höststädning på våra kyrkogårdar etc.

  • ARBETE PARKERING HANHALS    Under juni månad kommer parkeringen vid Hanhals kyrka att  beläggas med asfalt.   
  • ARBETE SKOGSKYRKOGÅRDEN    Just nu pågår ett stort arbete med att lägga om samtliga asfaltsgångar på Skogskyrkogården. Grävarbetena kommer fortgå till slutet av juli och kommer tidvis innebära begränsad framkomlighet på olika delar av kyrkogården. Beläggning med ny asfalt kommer ske till hösten.
  • GRAVSTENSKONTROLL    En säkerhetskontroll av samtliga gravstenar på våra fyra kyrkogårdar är  genomförd. Om stenen har befunnits osäker har graven skyltats med en gul skylt och du som gravrättsinnehavare har få ett brev om att åtgärda säkerhetsrisken enligt CGK:s (Centrala GravvårdsKommitténs) riktlinjer. Vänligen ombesörj detta så snart som möjligt, dock senast den 15 november, så ingen behöver komma till skada.

Säkerhetskontroll av gravstenar

Kyrkogårdsförvaltningen utför löpande kontroll av säker montering och justering av gravstenar. I slutet av april 2022 genomfördes en kontroll av samtliga gravstenar i Kungsbacka Hanhals församling. Berörda gravrättsinnehavare har fått ett brev om det som behöver åtgärdas. Graven har också skyltats med en gul skylt.

Kontakta oss - Kyrkogårdsförvaltningen

Du är alltid välkommen till oss för att få råd och hjälp med allt som rör kyrkogårdarna, gravplatserna och gravskötsel.