Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Vuxen

Fika vid Klockargården. Ikoncentrum - måla ikoner - pilgrimsvandring. Körer. Ideell. Internationella gruppen - Act Svenska kyrkan.