Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Mötesplatser / Vuxen

Café Klockargården. Ikoncentrum, måla ikoner, pilgrimsvandring, retreatdagar för anhöriga. Leva-vidare-grupp. Körer. Konserter. Ideella. Internationella gruppen - Act Svenska kyrkan.

Händiga händer -för alla åldrar! NYHET!

Start 1 september. Umgås och skapa, varannan torsdag kl 15-18 i Klockargården. Virka, sticka, måla m.m. Kom och gå som du vill eller skapa något hemma och bidra till försäljningen/julbasaren 1:a advent. Allt vi gör säljer vi första advent och intäkterna går oavkortat till ett projekt vi gemensamt kommer fram till.

Några personer sitter och samtalar inomhus.

Fördjupande samtal. NYHET!

Start 15/9. Vi möts varannan torsdag under hösten, kl 19-21, i Klockargården och samtalar om olika teman, exempelvis: ”Meningen med livet” och ”Vad är existentiell hälsa?”

Café Klockargården

Välkommen in! Öppet måndag-onsdag kl 13-15, t.o.m onsdag 29 juni. Sedan går vi över till VåffelCafé onsdagar kl 14-16, t.o.m 10 augusti. Kyrkvägen 35. Buss 559, hållplats Kyrkvägen. Vi finns här för dig! Fika till självkostnadspris.

Ikoncentrum i Västra Ryd. Ikonmålning. Pilgrimsvandring. Retreater för anhöriga. Leva-vidare-grupp.

Välkommen till Västra Ryds kyrka, Pilgrimsgården och torpet Trollenäs. Här kan du måla, pilgrimsvandra, fira mässa och delta i retreater för anhöriga. Vi har också Leva-vidare-grupp i Västra Ryd. Här kan du också "bara-vara" i Guds vackra natur.

Retreatdagar för anhöriga

Start 27 september. Även 25/10 och 29/11. Välj den dag som passar dig. Varmt välkommen till Västra Ryd där du som anhörig får möjlighet att få en dag för att ta hand om dig själv. Under dagen kommer det finnas möjlighet att vara med på olika aktiviteter, både inomhus och utomhus. Anhörig är någon inom familjen, släkten eller vänskapskretsen som hjälper en person med en sjukdom eller funktionsnedsättning.

Leva-vidare-grupp

Start 6/10. Till dig som förlorat någon som stått dig nära erbjuder vi deltagande i Leva-vidare-grupp, det är en samtalsgrupp. Här har du möjlighet att dela tankar och erfarenheter med andra i liknande situation.

Ideell, du behövs! Välkommen!

Din tid och ditt engagemang är viktigt för oss. Bidra till gemenskap och göra skillnad. Vill du ha en uppgift? Har du tips och idéer? Hör av dig till oss. Du tex. hjälpa till med kyrkkaffe, medverka i gudstjänst, engagera dig i internationella arbetet m.m.

Internationellt arbete

Vi träffas i Klockargården och planerar och genomför aktiviteter. Syftet är att sprida information om Act Svenska kyrkans arbete och Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) och samla in pengar till deras kampanjer och projekt. Vi vill gärna bli fler, hör av dig till oss så får du veta mera.

Körer för barn, unga och vuxna

Sjung ut i någon av våra körer! Vill du veta mer, kontakta oss. Körerna träffas inte fysiskt just nu med anledning av restriktionerna.