Olika sätt att begravas på, det kallas gravskick

Jordbegravning eller kremering? Många berättar för sina anhöriga om hur och var de vill bli begravda i framtiden. Om en avliden person inte har berättat, eller lämnat några önskemål efter sig, får de anhöriga ta ställning till en bra lösning. Vi har sex olika sätt att begravas på. Kistgrav. Urngrav. Minneslund-mur. Minneslund-bölja. Kolumbarium. Askgravplats. Rätten till en gravplats kallas för gravrätt.

Kistgrav

Den döda kroppen placeras i en kista, och kistan begravs i jorden. Över kistgraven reser de anhöriga ofta en gravsten. Eller så används en redan befintlig familjegrav. Graven rymmer 1-2 kistor. Gravrättstid är 25 år. Den kan förlängas ytterligare 15 år, då betalar men en engångskostnad, den är olika berodede på hur stor graven är. En gravplats kostar ingenting och anhöriga får ett gravbrev. Graven sköter du själv eller så kan du köpa till gravskötsel.
Kistgravar finns på båda kyrkogårdarna i Kungsängen och Västra Ryd.

Urngrav

Den döda kroppen kremeras. Askan läggs i en urna, som begravs i jorden. Över urngraven reser de anhöriga ofta en gravsten. Eller så används en redan befintlig familjegrav. Graven rymmer 1-9 urnor. Gravrättstid är 25 år. Den kan förlängas ytterligare 15 år, då betalar men en engångskostnad, den är olika berodede på hur stor graven är. En gravplats kostar ingenting och anhöriga får ett gravbrev. Graven sköter du själv eller så kan du köpa till gravskötsel.
Kistgravar finns på båda kyrkogårdarna i Kungsängen och Västra Ryd.