Foto: Sofi Sandström

Kungsängens kyrka

Kungsängens kyrka ligger i hjärtat av Kungsängen. Kyrkan ligger i Upplands-bro kommun på Kyrkvägen 35. Kyrkan är öppen måndag-onsdag 09-15, torsdag 09-19, fredag 09-15.

I 800 år har hon stått där omgiven av träd, stenmur, kyrkogård, promenadvägar. Vid kyrkan finns församlingshemmet Klockargården, Kungsängens kapell, förskola, skola och hembygdsgård. För länge sedan gick Mälaren in hela vägen till kyrkan.

Mässor & Högmässor.

Välkommen till Kungsängens kyrka och Västra Ryds kyrka. I kalendern på sidan finner du detaljerad information om varje Mässa och Högmässa.

_____________________________________________

Tillgänglighet

  • Inga höjdskillnader i golvet.
  • Lätttillgänglig sidoentré (röd utbyggnad till vänster, runt hörnet om huvudentrén).
  • Stor toalett med skötbord. Rullstols och rullatoranpassad.
  • Några bänkrader är borttagna längst fram för att få större utrymme framför altaret.
    Särskilt viktigt vid viglar, dop, begravningar och vid nattvardsutdelandet. Närheten är viktig.

Adress: Kyrkvägen 35, 196 30 Kungsängen. Buss 559 från Kungsängens
station. Hållplats Kyrkvägen (gå över gatan, förbi Hembygdsgården, sväng höger, gå rakt fram).

____________________________________________________________

Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, men störst av dem är kärleken.

Bibelord i ljusringen i korets tak. 1:a korinthierbrevet, vers 13.

fakta om kungsängens kyrka

  • Kyrkan vitputsad och byggd av gråsten och tegel, den nedre halvan i väster är från tidigt 1200-tal.
  • Den främre delen med koret i öster är från ca. 1300-talet.
  • Sakristian är från ca. 1400-talet.
  • Det gamla vapenhuset är från 1400-talets slut.

 

Altaret

Det väggfasta altaret i koret är av putsat tegel och täckt med en skiva av kalksten, troligtvis från 1779, då altaret förnyades.

1796 tillkom en sandstensplatta på altarets framsida med ett inhugget bildspråk från Job 19, vers 25-25, se citat nedan.

Under altaret finns ett medeltida källarrum där nattvardsvinet förvarades. Ingången är på altarets södra sida men får av säkerhetsskäl inte användas.

En korfästelsegrupp med Jesu mor Maria, Maria Magdalena och Johannes vid korsfoten står på det väggfasta altaret och är tillverkat i södra Tyskland på 1700-talet.

Ett mindre altare, formgivet av arkitekt Lotta Gustafsson är placerat vid södra väggen i koret och används framförallt vid gudstjänster. Då står det mitt i kyrkan för att prästenska vara vänd mot församlingen.

En ny ljusring i korets tak ritad och formgiven av arkitekt Lotta Gustafsson med inskriptionen "Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, men störst av dem är kärleken" (1:a kor 13, vers 13).

Dopfunten

Dopfunten som står framme till höger i koret är en musselfunt från sent 1200-tal och är gjord av gotländsk kalksten.

Predikstolen

Predikstolen är från 1635 och gjord av Michael Reckner som var domkyrkosnickare i Strängnäs. Reckners mästarmärke är en vinkelhake och passare, som finns tillsammans med hans initialer på ljuttakets mellersta del.

De målade initialerna på korgens övre del, E C och MR står för ryttmästaren och ägaren till Aspvik, Erik körning och hans fru Maria Ribbing.

Det Körningska vapnet är snidat i trä på ljudtakets mellersta del, ovanför Reckners mästarmärke och syftar på Anders Körning som skänkt predikstolen.

Mansfigurerna på korgens sidor föreställer från vänster Paulus med svärd; Jakob den äldre med stav, bok och pilgrimshatt; Petrus med bok och nyckel samt skägglös apostel som kan vara Johannes, med uppslagen bok.

På korgens sidor finns nischer med från vänster, Markus med lejon, Lukas med oxe, Kristus som Salvator Mundi (=världens frälsare) och Johannes med örn och kalk samt Matteus med ängel.

År 1779 flyttades predikstolen från södra sidan till sin nuvarande plats på norra sidan och då gjordes även en uppgång från sakristian.

På predikstolen står ett timglas från 1775.

Krucifix

Krucifixet i triumfbågen med Kristusfigur av lind är tillverkat i Mälardalen ca år 1500 och korset av ek från tidigt 1200-tal. Det hänger i korbågen sedan 1948.

Psalmnummertavlor

Den vänstra är från 1781 och skänkt av ägaren till Lennartsnäs, hovmarshalken G Waschschlage. Tavlan har ett ornament som är inramat med palmkvistar.

Den högra psalmtavlan från 1832 är gjord av snickaren Lorick. Tavlar har ett trekantigt överstycke i strålkrans, ett Gudsöga.

Tavlor i kyrksalen

Altartavlan i olja föreställer Kristi förklaring och är målad 1796 av G W Svedman, som var lärare vid Konstakademin i Stockholm och knuten till Gustav III:s hov.

På södra korväggen hänger en tavla som föreställer Kristus på korset omgiven av sörjande Jesu mor Maria, Maria Magdalena och Johannes.

På norra väggen hänger en tavla över Kristi begråtelse och båda tavlorna är målade på dug från 1700-talet.

Orgel

Församlingen har en ny orgel. Orgeln är byggd av Ålems Orgelverkstad från Blomstermåla i Småland, under ledning av orgelbyggaren Lennart Olofsgård. Piporna är tillverkade i Tyskland och orgeln är byggd helt i trä. Dispositionen - d.v.s vilka stämmor som orgeln har är utarbetad av orgelkonsult Ulf Oldaeus, Lennart Olofsgård och kyrkomusiker Leena-Maija nee. Fasaden från 1832 års strandorgel har man behålligt och står kvar och har ljudande originalpipor.
-En orgel med P.Z Strands klangideal, grundtonsrik och sångbar.
Söndagen den 1 december 2019 firades Mässa med alla åldrar och orgelinvigningen. Från idé till klingande orgel, ett arbete på drygt fyra år.

Gravkonst

I kyrksalen på norra väggen finns ett begravningsvapen med ett vildsvin över Erik Körning, son till Anders körning och död 1672.

Ett vapenornament med de Körningska och Mörnerska vapnen är inmurat under begravningsvapnet.

Vid norra väggen under predikstolen finns ett gravmonument med översten Anders Körning i rustning och värja samt hans och hustrun Maria Mörners tre barn i sandstensrelief på väggen. Anders dog 1639 och monumentet tillverkades på 1640-talet. Hustrun försvann troligtvis vid restaureringen 1776.

Kyrkans medeltida gravvalv ommurades 1777. År 1920 undersöktes gravvalvet av professor Martin olsson och där fanns fyra likkistor, en av tenn och resten av koppas. Det tillhörde familjen Körning.

Vid ingången

En järnbeslagen offerkista från 1700-talet är placerad på vänstra sidan av entrén.

Vapenhuset

Den äldre dopfunten med cuppa av kalksten och fot av grovhuggen sandsten är från tidigt 1200-tal.

Skåp för förvaring av antipendier flyttades från sakristian till gamla vapenhuset vid restaureringen 2016-2017.

Den nya röda tillbyggnaden

Ovanför ytterdörren till tillbyggnaden hänger en mosaik, som föreställer ängeln Mikael. Den är tillverkad av bild och församlingspedagogen Jelena Kimsdotter.

Dörren från tillbyggnaden till sakristian är målad i en Mariablå färg med kors och andra kristna symboler.

Kyrkliga textilier

Kyrkans äldsta textila förremål är ett karmosinrött kalkkläde med buldbroderier från 1697.

En mässhake från 1728 är av småblommit vit och silverbrikad med guldbroderi - IHS på framsidan och kors på ryggsidan.

1882 inköptes en mässhake i svart sammat med Jahve i sol på framsidan samt kors med törnekrona och tre spikar på ryggsidan.

En vit mässhake av venezianskt sidan, en av grönt linne och en violett linne är från 1940-talet.

1953 skänktes en mässhake i rött vemezianskt siden av Eva Netselius och Filip Åkerlind.

"Men jag vet att min återlösare lever, och som den siste skall Han träda fram över stoftet. När sedan denna min sargade hud är borta, skall jag i mitt kött skåda Gud"

Job 19

Restaurering, tillgänglighetsanpassning och tillbyggnad 2016-2017

Den 8 oktober 2017 återöppnades kyrkan av biskop Ragnar Persenius efter att ha genomgått en stor renovering och utbyggnad.


Nya smides och glasdörrar 
Vid restaureringen så beställdes nya dörrar till kyrkan. Det gjordes för att kyrkportarna skulle kunna vara öppna och göra det lättare vid tex. utrymning. Den gamla kyrkporten finns kvar bakom.

Kyrksalen Golvet i kyrkan är höjt fr.o.m de första bänkraderna fram till sidogången mot tillbyggnaden. Det för att golvet skall ha samma nivå, så var det inte tidigare. De fyra främsta bänkraderta är borttagna vid restaureringen och ersatta med stolar för att öka tillgängligheten och flexibiliteten i kyrkan. Två bänkdörrar är uppsatta på höger sida av bänkarna, under läktaren. Bänkdörrarna är från 1600-talet.