Foto: Emilia Lindstrand/Ikon

Ideell -välkommen!

Som ideell kan man tex. hjälpa till och ordna kyrkkaffe på söndagar, vara i kyrkan när vi håller den öppen m.m. De ideella träffas regelbundet för samvaro och planering.

Du är varmt välkommen att höra av dig om du vill ställa upp som ideell i församlingen. Kontakta AnnChristin Roos, präst, för mer information.

 

Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu....

Psalm 791

AnnChristin Roos

Kungsängen-Västra Ryds församling

Präst