Har du tänt din adventsstjärna?

Adventsstjärnan kommer från berättelsen om de vise männen som med stor uthållighet och med stjärnans hjälp hittade den långa vägen från sitt hemland 
till Betlehem. Stjärnan är en symbol för hopp. Hoppet har alltid en riktning – framåt. Låt oss tända våra adventsstjärnor och tänka på de hopp som så många behöver i vår tid. Adventsstjärnan och adventsljusstaken är en viktig del av vår tradition under adventstiden. De sprider ljus och värme. Låt och hjälpas åt att sprida ljus och värme.

Paul Westerlund. Kyrkoherde.