Förtroendevalda och kontaktuppgifter i Kungsängen-Västra Ryds församling

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Arbetsutskott och Valnämnd.

Kyrkofullmäktige

  • Camilla Janson

    Kungsängen-Västra Ryds församling

    Förtroendevald

    Mer om Camilla Janson

    Vice ordförande Kyrkofullmäktige

Ledamöter
Camilla Jansson
Ethel Axelsson
Gunnel Borglund
Irene Eklöf
Claus Engström
Margrit Eriksson
Agneta Falk
Britt-Marie Gerdin
Gerd Sylvia Gustafsson
Gerth Heinerborg
Birgitta Holmström
Mona Lindberg
Alvar Nilsson
Jasmin Norgren
Simon Norgren
Ann Redberg Renaud
Jörgen Sandström
Marianne Stigle
Leif Söderlund
Yvonne Söderlund
Tina Teljstedt
Birgitta Uppling
Ulla-Karin Wahlgren
Karin Wärn

Ersättare
Lars Axelsson
Kaarina Elisabeth Eriksson
Harry Holmström
Marianne Kjellberg
Andreas Söderlund
Jarl Teljstedt

Kyrkoråd

Ledamöter
Britt-Marie Gerdin
Irene Eklöf
Ann Redberg Renaut
Jörgen Sandström
Marianne Stigle
Birgitta Uppling

Ersättare
Agneta Falk
Birgitta Holmström
Andreas Söderlund
Tina Teljstedt
Ulla-Karin Wahlgren
Paul Westerlund
Karin Wärn
Anders Åkerlind

Arbetsutskott

Ledamöter
Britt-Marie Gerdin, vice ordförande

Irene Eklöf
Jörgen Sandström
Paul Westerlund

Valnämnd

Ledamöter
Irene Eklöf, vice ordförande

Claus Engström
Ann Redberg Renaud

Ersättare
Gunnel Borglund
Margrit Eriksson
Simon Norgren