Om sexuella trakasserier och övergrepp

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkan vill medverka till att tystnaden kring sexuella trakasserier och övergrepp bryts. Här kan du läsa något om hur Kungälv-Ytterby församling arbetar.

Sexuella trakasserier och övergrepp borde inte finnas – ändå vittnar många om att de är drabbade. Alla har rätt att bli bemötta med respekt. Ingen har rätt att utnyttja någons tillit för att tillfredsställa sina egna känslomässiga behov. Det gäller överallt, också inom kyrkan. Ändå sker det, vilket de många berättelserna i metoo-kampanjen vittnar om, nu senast från anställda kvinnor i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan vill medverka till att tystnaden kring sexuella trakasserier och övergrepp bryts. Kungälv-Ytterby församling bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete där det också finns en handlingsplan vid sexuella trakasserier. Inom Göteborgs stift finns också etiska riktlinjer för konfirmand-/ungdomsarbete som Kungälv-Ytterby församling arbetar efter. Två kontaktpersoner, en man och en kvinna, i stiftet är utsedda för den som blivit utsatt i en kyrklig miljö:

Greger Carlsson, stiftsdiakon, Göteborgs stift, 031-771 30 55
Louise Sjölund, komminister, Lundby församling, 031-771 30 65

Läs gärna mer i dokumenten nedan.