Maria Larsson vigs till diakon på söndag.
Foto: Mona Davidsson

Ny diakon i församlingen

Församlingens diakoniassistent Maria Larsson har vigts till diakon. Hon togs emot i Kungälvs kyrka i samband med högmässan den 5:e september.

Församlingens diakoniassistent Maria Larsson är en av sex diakoner som vigdes för Göteborgs stift söndagen 13:e juni. 

- Det känns viktigt med själva vigningen. Det blir en bekräftelse på kallelsen, att kyrkan också bejakar mina kallelse till diakon, säger hon.

Gudstjänsten hölls i Göteborgs domkyrka och totalt vigdes sju kandidater, sex diakoner och en präst. Dessutom togs en pastor emot för tjänst som präst i Svenska kyrkan. Att en dag få arbeta som diakon har funnits i Marias tankar en längre tid. 

- För ungefär 15 år sedan jobbade jag som psykiatrisjuksköterska när jag började tänka att jag kanske skulle bli diakon. Då tänkte jag att jag var för ung och inte hade så mycket erfarenhet av livet som kunde behövas som diakon, så jag la det åt sidan. När jag var gravid med mitt tredje barn för några år sedan kom tankarna på att bli diakon tillbaka och då kände jag att jag var redo.

Maria Larsson har jobbat som diakoniassistent i församlingen sedan hösten 2018. Rent praktiskt kommer vigningen inte att förändra hennes vardag utan hon arbetar vidare med ungefär samma arbetsuppgifter som tidigare. Den synliga skillnaden blir att hon nu kommer att börja assistera prästen vid nattvarden.

- Jag kommer att finnas i Kungälvs kyrka varannan söndag. Jag kommer också att vara med på gudstjänsterna på Ranrikegården när de kan komma igång igen och möta daglediga i olika grupper. Jag och Ingela (Lönn, diakon i församlingen reds. anm) har ett språkcafé tillsammans där man kan komma och träna sin svenska och jag kommer också att leda sorgegrupper. Så har jag en del enskilda samtal med människor som på olika sätt behöver stöd i vardagen eller vill ha själavård.

Den största skillnaden ligger istället i antalet timmar hon kommer att finnas på plats i församlingen. Under utbildningstiden på två år har Maria arbetat halvtid och haft studier var sjätte vecka.

- Jag ser framför allt fram emot att finnas på plats mer och hoppas att det ska bli en större kontinuitet. Nu kommer jag istället att jobba 80 % och det blir inte några studieveckor. Det ser jag fram emot!

Något annat hon ser fram emot är att få träffas fysiskt igen.

- Jag hoppas mycket på att vi ska kunna mötas mer i höst igen och att jag ska få träffa församlingen mer. Häften av tiden jag har jobbat här har det varit pandemi. Vi pratar mycket i arbetslaget om att vi ser fram emot att kunna möta församlingen igen.

Den rådande pandemin gjorde att antalet deltagare under vigningen var begränsat. Vigningen delades upp i två gudstjänster och sändes digitalt. Gudstjänsten går att se i efterhand via Göteborgs domkyrkoförsamlings Facebooksida:

https://fb.watch/66MFcvmhNp/

Maria Larsson hoppas att hennes nya roll som diakon blir en påminnelse om att vi alla har en kallelse.

- Vi som vigdes i söndags blir sända ut till att vara ett barmhärtighetens tecken och vi får också påminna om den kallelse vi alla har som kristna. Jag tänker att den främsta kallelsen är den när Jesus säger: Följ mig!