Foto: Mona Davidsson

Bygglov klart till mångmiljonsatsning på Skogskyrkogården

Arbetet med utbyggnaden av Skogskyrkogården går framåt. Kungälvs kommun har beviljat bygglov för projektet som bland annat innefattar upp till 700 nya gravplatser.

Projektet omfattar 20 000 kvadratmeter och är kostnadsberäknat till cirka 50 miljoner.
– Med upp till 700 nya gravplatser räknar vi med att klara behoven för minst 40-45 år framöver, säger Mikael Osberg, kyrkogårdsföreståndare.

De formella besluten, inklusive anslag av pengar, fattades av kyrkofullmäktige i november 2020. Men redan i augusti samma år gav kyrkorådet klartecken för att gå vidare i planeringsfasen, så att arbetet med att upprätta programhandlingar kom igång.
– Vi har ju diskuterat detta i flera år och tittat på olika alternativ, förklarar kyrkorådets ordförande Margareta Alexandersson.

Svenska kyrkan är utsedd till huvudman för begravningar och skyldig att anordna och hålla med tillräckligt antal gravplatser. Alla som är folkbokförda i Sverige och betalar kommunal inkomstskatt betalar begravningsavgift.
I begravningsavgiften ingår gravplats eller motsvarande på en allmän begravningsplats under en tid av 25 år. Denna avgift ska inte blandas ihop med kyrkoavgiften, som betalas av dem som är medlemmar i Svenska kyrkan.

Den nu planerade utbyggnaden ska ske på den norra sidan av Skogskyrkogården, mot friluftsområdet. I maj beviljade kommunen bygglov och i augusti kommer arbetet att inledas med trädfällning, stubbrytning och schaktning.
Arbetet med projektering som pågått under året har visat att det finns ett par frågor som kräver en grundligare undersökning. Det gäller bland annat en kartläggning av vatten- och bergsnivåer för delar av området.

- Det mest ekonomiskt försvarbara och ansvarsfulla är att nu reda ut det här i detalj så att själva utförandet sedan kan flyta så smidigt som möjligt, säger Carin Wrennfors, administrativ chef i församlingen.  

Under september kommer en geoteknisk undersökning att genomföras och därefter lämnar entreprenörer anbud och en upphandling genomförs. 

– Skogskyrkogården är en naturskön plats, uppskattad för sin lummighet och grönska, inte minst när rhododendron blommar. Och så ska det förbli, säger Mikael Osberg.
– Närheten till Fontinområdet och den goda tillgängligheten gör också att Skogskyrkogården är en plats många söker sig till för en stunds stillhet och rekreation, säger Carin Wrennfors. Det uppskattar vi och vill gärna uppmuntra.

Projektet omfattar cirka 20 000 kvadratmeter och ska ge omkring 700 nya kistplatser, askgravlund samt plats för avsked.
Totalkostnaden är beräknad till cirka 50 miljoner, där den största posten är markarbeten, dränering etc. I budgeten ingår också offentlig utsmyckning för cirka 1,6 miljoner.
Under byggtiden sker begravningar som vanligt, självfallet med största möjliga hänsyn.

Text: Mona Davidsson och Johanna Frostensson

Idéskisserna visar en översikt av området, tänkt utformning av askgravlund samt plats för avsked. Foto: Gunilla Kolm, landskapsarkitekt
Foto: Gunilla Kolm, landskapsarkitekt
Foto: Gunilla Kolm, landskapsarkitekt