Foto: IKON

Kollekter 2021

Här kan du se till vilka ändamål kollekterna går under året.

(Med reservation för ändringar.)