Ett silverfat med oblater.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Våra gudstjänster

I Kumla pastorat har vi ett rikt gudstjänstliv med med öppenhet för förnyelse och mångfald. Vi vill ta tillvara människors erfarenheter, med hänsyn till olika livssituationer och olika språk så att du känner dig delaktig, välkommen och kan känna dig hemma.

I Kumla pastorat fira vi vanligtvis huvudgudstjänst i form av högmässa varje söndag i någon av våra kyrkor i Kumla, Hardemo och Ekeby. Under veckan firas även veckomässa i Kumla kyrka och med jämna mellanrum familjegudstjänster alla församlingarnas kyrkor inklusive Hällabrottets kyrka.

Musik och sång har en viktig plats och vi vill gärna utnyttja musikens möjligheter. Musik kan skapa gemenskap, öppnar dörrar, väcka tankar och känslor och kan förmedla tro och hopp över såväl språk, kultur- som åldersgränser. Därför är ett rikt och varierat musikaliskt utbud något vi värdesätter högt.

Vi firar även gudstjänster och andakter på de olika äldreboendena, särskilda temamässor och emellanåt även friluftsgudstjänster i naturen.

Kumla pastorat har även en ekumeniskt samarbete med andra kyrkorna i Kumla genom Kumlas Samkristna Råd (KSR). 

Söndagsskolan Himlakul

Välkommen till Himlakul - vår söndagsskola! Vi träffas i samband med gudstjänsterna på söndagar i Kumla kyrka kl.10.00