Foto: Sara Eidevald

Medvandrare

När något är svårt behöver vi få dela våra tankar med någon. En medmänniska. Välkommen att kontakta oss.

En medmänniska. Någon som kan vandra med dig där vägen känns krokig, stenig och omöjligt att gå. I samtalet med någon som lyssnar finns läkedom.

Samtalsgrupper för sörjande
För dig som mist en nära anhörig, finns möjlighet att få stöd i en samtalsgrupp med andra sörjande. Gruppen består av fyra eller fem personer och leds av diakon och präst. Vi bjuder in till samtalsgrupper varje kvartal. 

Stödgrupper för anhörigvårdare 
I samarbete med Kumla kommun och Röda korset, inbjuder vi till stödgrupper för dig som vårdar en nära anhörig i hemmet. Här får du tillfälle att dela dina tankar.   Gruppen träffas en gång i veckan. Gruppen leds av en diakon.

Enskilda samtal/själavårdsamtal
Det finns alltid möjlighet att boka stödsamtal med en präst eller en diakon. Lättast är att kontakta respektive person på telefon eller e-post eller be att bli kopplad via växeln.  

Alla som jobbar med samtal har tystnadsplikt. Präster har absolut tystnadsplikt. Samtalen är avgiftsfria.