Foto: Sara Eidevald

Psalmer och bibeltexter för begravning

I sorg och saknad behöver vi både ord, bilder och musik som kan ge tröst och hopp. Psalmer, böner och bibelns texter kan ge uttryck åt sorgen, trösten och hoppet.

I begravningsgudstjänsten skapar psalmerna, musiken och orden gemenskap och delaktighet i gudstjänsten. Här kan du hitta några exempel och inför begravningsgudstjänsten kan också präst och musiker ge ytterligare förslag.

Bibelns texter
Gamla testamentet förslag:
Psaltaren 23:1-4, 73:23-26, 90:12, 103:15-17, 121:7-8
Jesaja 25:8-9
Daniel 12:13
Sakarja 14:7

Nya testamentet förslag:
Matteusevangeliet 12:20-21
Johannesevangeliet 3:16–17, 5:24–26, 6:37–40, 10:27-28, 11:25, 14:1-6
Romarbrevet 8:11, 38-39, 14:7-9
1 Korinthierbrevet 13:12, 15:42-43, 15:53-57
1 Thessalonikerbrevet 4:13–14
2 Timotheosbrevet 1:9–11
Uppenbarelseboken 1:17–19, 21:3-4

 

Psalmer
169  I himmelen
189  Bliv kvar hos mig
190  Bred dina vida vingar
210  Jag lyfter ögat mot himmelen
217  Gud, för dig är allting klart
248  Tryggare kan ingen vara
249  Blott en dag ett ögonblick i sänder
256  Var inte rädd, det finns ett hemligt tecken
277  Så tag nu mina händer
285  Det finns djup i herrens godhet
297  Härlig är jorden
300  O hur saligt att få vandra
303  Det finns en väg till himmelen
769  Gud, i dina händer
798  Som liljan på sin äng
799  Mista en vän

Årstidsanknutna psalmer
113 Det är en ros utsprungen
313 Min frälsare lever
198 Likt vårdagssol i morgonglöd
304 Lär mig du skog att vissna
200 I denna ljuva sommartid