Foto: Magnus Aronson / IKON

Åk 8 - Om medeltid och reformation

Vi erbjuder årskurs 8 att komma till Kumla kyrka och få lära sig mer om kyrkan under medeltiden och vad Martin Luther har för roll i reformationen.

Vi erbjuder elever i årskurs 8 att komma till Kumla kyrka och lära sig mer om kyrkan under medeltiden. Vi berättar vad Martin Luther hade för roll i reformationen och hur den påverkade och förändrade det svenska samhället, inte bara för kyrkan utan även för skolan, sjukhusen och folket.

Eleverna bjuds på munkar (eftersom Martin Luther var en munk). Under fikat ges varje elev möjlighet att skriva egna teser. Vad kan vi göra för att påverka samhället idag? Kan jag göra skillnad?

Vandringen tar ca 1 timme.

Vill du spela teater?

Om du som har en intresse av att spela teater och gestalta med hjälp av drama är intresserad av att vara med är du varmt välkommen att ta kontakt med Anette Gustavsson. Till den här träffen med årskurs 8 passar det väldigt bra med många olika karaktärer som bidrar till dynamik och en rikare upplevelse. Häng på!

Anette Gustavsson

Anette Gustavsson

Svenska kyrkan i Kumla

Barn och ungdom - församlingsassistent