Maruku pastorat i Tanzania

Är vårt vänpastorat och utgörs av tre församlingar likt kyrkan här i Kumla. Det ligger söder om ekvatorn i Tanzania. Från Kumla pastorat är vi med och stöttar olika projekt, just nu inom ramen för vatten och utbildning.

I Maruku pastorat finns tre församlingar - Maruku, Bwizanduru och MATI - med lite olika uppdrag. I dessa arbetar man med alltifrån undervisning, bibelsamtal, hälsa och utveckling, hembesök till praktisk diakoni – att sörja för fattiga, föräldralösa och änkor. Kyrkorna i Maruku driver även en förskola dit man önskat sig skolbänkar för att barnen ska få egna platser att skriva på. Man är också engagerad i ett hantverksprojekt för unga kvinnor och bidrar till stiftets projekt för föräldralösa barn.

Vad är det Kumla pastorat stöttar? 
Kumla pastorat har riktat in sig på de lokala församlingarna. Bland annat har vi hjälpt till med att samla in medel till rutschkana, gungor och gungbräda till en lekplats där det är gratis att leka. På de andra lekplatserna behöver man betala inträde. Ekeby syförening och Sannaheds syförening har gett varsin symaskin till hantverksprojektet för unga kvinnor. Kumla pastorat har bistått med ytterligare fyra. Till förskolan har vi även samlat ihop skolmaterial i form av pennor, papper och pärmar. Vi har även byggt vattentankar vi varje församlingskyrka och stötta utbildning för en teologistuderande.

Hur är tankarna för framtiden gällande våra vänförsamlingar?
– Att vi ska fortsätta utbyta erfarenheter och idéer med varandra. De har mycket att lära oss i synen på hur vi tar hand om varandra. Vi arbetar med nya projekt inom ramen för vatten och utbildning. Sedan hoppas vi väcka engagemang här hemma, så att vi bli fler som är med i vänförsamlingsutbytet, säger kyrkoherde Bo.