Foto: Sara Eidevald

Åk 2 - Kyrkvisning

Det är speciellt att gå in i ett kyrkorum, det finns mycket att se och många frågor dyker upp.

Kumla församling erbjuder alla barn i årskurs 2 en upplevelsevandring i Kumla kyrka. Eleverna möter en präst och en musiker och får möjlighet att lyssna till orgelns toner, känna på dopvattnet, ringa i kyrkklockorna och pröva på att stå i predikstolen. Vi berättar också om nattvarden och om prästens kläder och hur ett barndop går till.  
 
Vandringen tar ca 1 timme.