Foto: Magnus Aronson

Kyrkliga syföreningar

I både Kumla och Hardemo församlingar finns det syföreningar. En tradition vi är rädda om.

Månad efter månad och år efter år samlas tiotusentals kvinnor till syföreningsmöten i Svenska kyrkans församlingar. Här samtalar de, deltar i andakt, handarbetar och studerar samtidigt som de ger av sitt engagemang, sin tid och sina pengar till kyrka, diakoni och mission.

Syföreningarnas historia i Svenska kyrkan är över 160 år lång. De är och har varit en omfattande folklig rörelse i kyrka och samhälle över hela landet. Trots omfattningen och den ekonomiska betydelsen är både syföreningarna och deras historia tämligen okända.

I Kumla och Hardemo församlingar finns fortfarande aktiva i våra syföreningar. Det är vi stolta över!

Sannaheds syförening
Hardemo syförening

Kyrkliga syföreningar

Sannaheds syförening

Torsdagar ojämna veckor, 18:30

Hardemo syförening

Torsdagar 15:00

 

För kontakt, ring Expeditionen på telefon: 019-58 93 00